บริษัท ยิ่งเจริญ มอเตอร์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ผู้นำทางด้านงานจำหน่ายและบริการซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์รถยนต์,อุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดทั้งทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม, งานกองช่าง ได้แก่ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมติดเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า, รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า, รถกระบะบรรทุกเทท้าย, รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย, รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย, รถตัดหญ้าไหล่ทาง, วัสดุดับเพลิง

 
รถบรรทุกติดตั้งเครนพับ...
รถบรรทุกติดตั้งเครนพับไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีให้เลือกทั้ง 4 ล้อ 6 ล้อและ 10 ล้อ ตัวกระบะเหล็กเปิดได้ 3 บาน ชุดเครนไฮดรอลิคสามารถ...
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 4 ล้อ และ 6 ล้อหลังเก๋งบนกระบะติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกกระเช้าปฎิบัติงานได้ด้วยชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า...
รถบรรทุกขยะมูลฝอย...
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายใช้สำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและแหล่งชุมชนใช้รถ 6 ล้อ หรือ 10ล้อมีให้ท่านเลือกหลายขนาดด้าน...

 

รถบรรทุกติดตั้งเครนสลิง...
รถบรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีให้เลือกทั้ง 4 ล้อ  6 ล้อและ 10 ล้อ ตัวกระบะเหล็กเปิดได้ 3 บาน ชุดเครน...
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์
รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์เพื่อใช้แจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ป้องกันอัคคีภัย รดน้ำต้นไม้ พรมถนน หรือล้างเศษกรวดหินดิน...
รถยนต์ดับเพลิง
รถดับเพลิงอาคารมีชนิด 6ล้อและ 10ล้อติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมแท่นปืนฉีดน้ำระบบสุญญากาศ ระบบผสมโฟมและเคมีดับเพลิงแรงดันสูง...

 

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย...
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายตัวรถมีทั้งแบบ 4 ล้อและ 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซลตอนท้ายเก๋งติดตั้งถังบรรจุขยะมูลฝอย...
รถดับเพลิงแบบปิคอัพ
รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ชนิด 4 ล้อเครื่อง ยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง...
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์...
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 – 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า...
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com