บริการซ่อมบำรุง


       รับซ่อม ปะผุ ทำสี  รถดับเพลิง, รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุกขยะ, รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ. บริการของบริษัทฯ นอกจากจะซ่อมผลิตภัณฑ์ระหว่างรับประกันแล้ว ทางบริษัทฯ ยังรับซ่อมผลิตภัณฑ์หลังจากหมดรับประกันด้วยเช่น ซ่อม เครื่องยนต์ เบรค คลัชซ์ ช่วงล่าง  คลัซซี ตัวถัง ทำสี และดัดแปลงสภาพรถ ฯลฯ เพื่อให้รถของท่านมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างคุ้มค่า

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com