ความเป็นมา


       ปี 2553 ปีแห่งการก่อตั้ง บริษัท ยิ่งเจริญ มอเตอร์ แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ผู้นำทางด้านงานจำหน่ายและบริการซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์รถยนต์, อุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดทั้งทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม, งานกองช่าง ได้แก่ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมติดเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า, รถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า, รถกระบะบรรทุกเทท้าย, รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย, รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย, รถตัดหญ้าไหล่ทาง, วัสดุดับเพลิง และอื่นๆ ให้กับหน่วยงานราชการทั่วไป อย่างมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นจะพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มดังสโลแกน     

 

“ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานของเรา”

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com