รถบรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า


       รถบรรทุกติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีให้เลือกทั้ง 4 ล้อ  6 ล้อและ 10 ล้อ ตัวกระบะเหล็กเปิดได้ 3 บาน ชุดเครนไฮดรอลิคสามารถติดตั้งระหว่างหัวเก๋งและกระบะท้ายหรือบนกระบะได้ ส่วนชุดเครนยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพื่อใช้สำหรับในการยกสิ่งของ เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ ในพื้นที่ต่างระดับพร้อมใช้ซ่อมไฟฟ้าระบบแสงสว่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานมอก.9001 

 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com