รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์


       รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์เพื่อใช้แจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ป้องกันอัคคีภัย รดน้ำต้นไม้ พรมถนน หรือล้างเศษกรวดหินดินทรายและฝุ่นละอองตามพื้นได้ ใช้รถตั้งแต่ 6 ล้อ ถึง 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานมอก.9001

  • ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ใช้รถกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
  • ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ใช้รถกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
  • ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ใช้รถกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
  • ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ใช้รถกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com