รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย


       รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายตัวรถมีทั้งแบบ 4 ล้อและ 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซลตอนท้ายเก๋งติดตั้งถังบรรจุขยะมูลฝอยส่วนผนังด้านข้างสามารถเปิดเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละไม่น้อยกว่า 2 บาน และด้านท้ายมีบานประตูเปิด – ปิดข้างละ 1 บาน ควบคุม ระบบในห้องโดยสารและสามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานมอก.9001

  • ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตรหรือไม่น้อยกว่า 4 ลบ.เมตรใช้รถไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า
  • ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตรใช้รถไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com