รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย


       รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายใช้สำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนและแหล่งชุมชนใช้รถ 6 ล้อ หรือ 10ล้อมีให้ท่านเลือกหลายขนาดด้านหลังหัวเก๋งติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอยภายในติดตั้งใบดันขยะมูลฝอย ส่วนชุดอัดขยะและชุดรองรับขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานมอก.9001

  • ขนาดความจุ กำลังแรงม้า
  • 6 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 130แรงม้า
  • 8 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
  • 10 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
  • 14 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
  • 20 ลบ.เมตร ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10ล้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com