รถดับเพลิงแบบปิคอัพ


       รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า  850  ลิตร  ชนิด 4 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมี  2  ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า  2  ที่นั่ง  หลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานมอก.9001 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com