รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งชุดตัดหญ้าไหล่ทางหรือชุดขุดไฮดรอลิค


       รถฟาร์มแทรกเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายรูปแบบหลายยี่ห้อ มีขนาดตั้งแต่ 45 – 105 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า และอุปกรณ์ที่สามารถนำมาเปลี่ยนติดตั้งด้านท้ายรถ ประกอบด้วยชุดตัดหญ้าไหล่ทาง ชุดขุดไฮดรอลิค พร้อมมีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com