รถกวาดดูดฝุ่น


       รถกวาด/ดูด ฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ที่มีความสามารถกวาด/ดูด ฝุ่น เศษหิน ดิน ทราย และระบบฉีดพรมนํ้าไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายและกวาดโดยมีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานต่างๆ ครบชุด ง่ายต่อการใช้งาน มีแผงควบคุมการกวาด/ดูด อยู่ในเก๋ง (CONTROL PANEL) สามารถทำงานได้ โดยพนักงานขับเพียงคนเดียว


 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com