รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า


       รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 – 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชนิด 6 ล้อ สามารถใช้ในการดับเพลิง ระงับอัคคีภัยพร้อมบรรทุกน้ำดื่มน้ำใช้ พรมถนน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานมอก.9001 

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com