รถสุขาเคลื่อนที่


       เป็นรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํ้า เครื่องยนต์มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีห้องสุขาแยกออกจากกันไม่น้อยกว่า 10 ห้องนํ้า โถปัสสาวะไม่น้อยกว่า 26 โถ 

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.thai-bodytruck.com